real time web analytics
menu

Belastingdienst start met invordering belastingschulden

Hier bij informeert uw boekhouder van Administratiekantoor DMQ, u over het feit dat de belasting dienst haar invorderings maatregelen gaat nemen voor de ontstane belastingschulden in tijden van de corona crisis.

Het ministerie heeft al eerder aangekondigd dat de steunmaatregelen per 1 oktober 2021 komen te vervallen. De belastingdienst dienst heeft hier tijdens de corona crisis ook al op voorgesorteerd door het geven van betalingsuitstel voor alle ontstane belastingschulden. Mits dit door uw boekhouder of administratiekantoor is aangevraagd.

Uitstel aangevraagd door uw boekhouder of administratiekantoor

Als door uw boekhouder of administratiekantoor er uitstel van betaling is aangevraagd voor uw belasting, dan heeft u dit gekregen tot en met 1 oktober 2021.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt start de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingvorderingen van burgers en bedrijven geleidelijk weer op, meldt de fiscus. Wat kunnen ondernemers en particulieren verwachten?

Vooraankondiging Belastingdienst

Vanaf september 2021 stuurt de Belastingdienst eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. En als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen stuurt de fiscus hen vanaf begin 2022 dwangbevelen.

Coronacrisis

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie van particulieren en ondernemers. Aan de ene kant door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakt de Belastingdienst de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op.

Dit is de planning voor de invorderingswerkzaamheden

  • Vanaf eind september verstuurt de Belastingdienst vooraankondigingen.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

De fiscus dit alleen voor belastingen waarvoor er een betalingsachterstand is en géén (bijzonder) uitstel van betaling is aangevraagd.

Moet je toeslagen terugbetalen en heb je daarbij een betalingsachterstand? Dan ontvang je hierover later bericht van de fiscus.

 

Vooraankondigingen vallen komende weken in de bus

Moet je nog een belastingaanslag betalen, en heb je daarvoor al een betalingsherinnering of aanmaning ontvangen? Dan stuurt de Belastingdienst je een vooraankondiging om je daaraan te herinneren.

Heb je meer dan 1 belastingaanslag openstaan? Dan krijg je ook meer vooraankondigingen.

Wat kun je doen als je een vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt?

De Belastingdienst wil samen met jou voorkomen dat je belastingschuld te hoog oploopt. En dat je extra kosten moet betalen voor een aanmaning of dwangbevel. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen óf uitstel van betaling aan te vragen. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van de situatie:

Je wilt zo snel mogelijk betalen

Op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel staat hoe je kunt betalen. Je vindt daar onder andere een betalingskenmerk. Als je dit gebruikt, kan de Belastingdienst de betaling sneller verwerken.

Je wilt betalen, maar hebt vragen

Kom je er niet uit met de informatie op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel? En ook niet met de informatie die je leest bij Betalen en ontvangen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

De fiscus hervat ook andere processen

Behalve dat de fiscus vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen gaat versturen, start de dienst ook andere opgeschorte werkzaamheden stapsgewijs weer op. Zo start de Belastingdienst binnenkort met bedrijfscontroles. En u kan je weer een afspraak maken om langs te komen bij een belastingkantoor.

Bron: Belastingdienst